Cap de dac

Autor: Clement Pompiliu

Anul: 1970

Material : piatra

Amplasament Parcul Cozla – str. Ștefan cel Mare

26.05.2010 009

Clement Pompiliu (1923 – 1985)

Născut în anul 1923, sculptorul a prins de mic gustul de a ciopli lemnul, încurajat de tatăl său care era „tâmplar de lux” în Piatra-Neamţ. Tainele pietrei le-a aflat de la meşterul italian Roberto Mella, vecinul părinţilor săi. Acestuia, spre veşnică amintire, i-a cioplit la mormântul din Cimitirul Eternitatea un relief în marmură albă de Gheorghieni.
Între 1942-1948, Clement Pompiliu urmează cursurile Academiei de Arte Frumoase din Bucureşti la clasa de sculptură a maestrului Cornel Medrea, avându-i ca profesori, la desen pe Oscar Han şi la pictură pe Nicolae Dărăscu. După absolvire, deşi i se oferă postul de asistent universitar la catedra de sculptură a academiei bucureştene, Clement Pompiliu se stabileşte la Piatra-Neamţ, fiind profund ataşat de oraşul natal şi de părinţi.

Debutează la Expoziţia Tineretului din Bucureşti cu un basorelief, eveniment petrecut în 1946. În anul 1951 este primit membru definitiv al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi în acelaşi an înfiinţează împreună cu alţi artişti Cenaclul U.A.P. din Piatra-Neamţ pe care îl coordonează până în 1956.
Un moment de vârf al carierea sale a fost prima expoziţie personală de sculptură cu 20 de lucrări de factură clasică, realistă, realizate din marmură, piatră, pământ ars şi lemn, care au fost expuse la Piatra-Neamţ în 1969, în sălile colecţiei de artă din Piaţa Libertăţii nr. 1. Încurajat de succes, artistul a sculptat ulterior un număr important de lucrări, preferând portretul, relieful alegoric şi compoziţia monumentală. O parte dintre acestea se află în colecţii muzeale, instituţii publice, pieţe şi parcuri. Binecunoscute pietrenilor sunt cele patru sculpturi în piatră, datând din 1970, amplasate în Parcul Cozla: „Dac”, „Victorie”, „Plăieş”, „Dacă”. Alte monumente din piatră și travertin se află în piețele orașelor Roman și Slănic.Moldova ( “Miron Costin”, “I.L.Caragiale”) și în centrul comunei Ghindăoani (“Vasile Conta”).

Este remarcabilă și activitatea pedagogică a sculptorului Clement Pompiliu, acesta inițiind învățământul artistic în Piatra-Neamț, contribuind la înființarea Școlii de Artă în anul 1959, la care a predat până în 1985. În această calitate a condus pașii începutului de carieră multor artiști, sculptori, pictori, graficieni, profesori de desen, astăzi în plină maturitate profesională și consacrare artistică.
Pentru meritele artistice, Clement Pompiliu a fost distins cu Medalia Meritul Cultural clasa a II-a în 1983 și cu titlul de cetățean de onoare post-mortem al municipiului Piatra-Neamț cu prilejul organizării la Muzeul de Artă a expoziției retrospective în anul 2001.